Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 1: Hướng dẫn thiết lập môi trường và cài đặt Android Studio (Lập trình android cơ bản)

Để học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình mới điều đầu tiên chúng ta phải làm là thiết lập môi trường và cài đặt IDE (môi trường phát triển tích hợp) phù hợp để code và chạy chương trình. Vì thế để bắt đầu chuỗi series về lập trình Android cơ bản mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu…

Tiếp tục đọc