Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 3: Các thành phần chính của một ứng dụng Android (Lập trình Android cơ bản)

Lập trình android cơ bản

Các thành phần của ứng dụng là các khối kiến trúc cần thiết để tạo ra một ứng dụng Android. Những thành phần này được định nghĩa trong file AndroidManifest.xml để mô tả mỗi thành phần và cách chúng tương tác với nhau.

Có 4 thành phần chính có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android là:

Thành phần và mô tả
1Activities
Chúng điều khiển giao diện người dùng (UI) và xử lý các tương tác của người dùng trên màn hình smartphone
2Services
Chúng xử lý các tiến trình chạy ngầm được liên kết với một ứng dụng
3Broadcast Receivers
Chúng xử lý giao tiếp giữa hệ điều hành android (Android OS) và các ứng dụng
4Content Providers
Chúng xử lý những vấn đề liên quan đến quản lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Activities trong Android

Một Activity đại diện cho một màn hình đơn với một giao diện người dùng. Nói đơn giản, Activity xử lý các hành động trên màn hình. Ví dụ, một ứng dụng email có thể gồm 3 activities chính: một activity để hiển thị danh sách những email mới, một activity khác để soạn email trả lời và một activity để đọc các email. Nếu ứng dụng có nhiều hơn một Activity thì một trong số chúng sẽ được đánh dấu là Activity sẽ hiển thị đầu tiên khi người dùng mở ứng dụng.

Một activity được triển khai như một lớp con của lớp Activity như sau:

public class MainActivity extends Activity {

}

Services trong Android

Service là một thành phần chạy ngầm để thực hiện các hành động. Ví dụ, ứng dụng ZingMp3 có thể phát nhạc trong nền kể cả khi người dùng sử dụng một ứng dụng khác hay đã khoá máy, hoặc nó có tác dụng lấy dữ liệu qua mạng mà không chặn tương tác của người dùng với một Activity.

Một service được triển khai như là một lớp con của lớp Service như sau:

public class MyService extends Service {

}

Broadcast Receivers trong Android

Broadcast Receivers có nhiệm vụ đơn giản là phản hồi các thông điệp từ các ứng dụng khác hoặc từ hệ thống. Ví dụ, ứng dụng cũng có thể khởi tạo một broadcasts để những ứng dụng khác biết rằng một số dữ liệu đã được tải về thiết bị và có sẵn để chúng sử dụng. Vì vậy, Broadcast Reveiver bắt các thông tin này và khởi tạo hành động thích hợp.

Một broadcast receiver được triển khai như một lớp con của lớp BroadcastReceiver và mỗi tin nhắn được gửi đi như một đối tượng Intent:

public class MyReceiver  extends  BroadcastReceiver {
   public void onReceive(context,intent){}
}

Content Providers

Content Provider cung cấp dữ liệu từ một ứng dụng tới các ứng dụng khác tùy theo yêu cầu. Những yêu cầu này được xử lý bởi các phương thức của lớp ContentResolver. Dữ liệu có thể được lưu trữ trong hệ thống file, cơ sở dữ liệu hoặc bất cứ đâu.

Một Content Provider được triển khai như một lớp con của lớp ContentProvider và phải triển khai một APIs chuẩn mà cho phép các ứng dụng khác thực hiện các transaction.

public class MyContentProvider extends  ContentProvider {
   public void onCreate(){}
}

Mình sẽ giới thiệu chi tiết từng thành phần chính của Android ở những bài tiếp theo và sẽ có những ứng dụng demo cho từng thành phần cụ thể.

Một số thành phần khác trong Android

Có nhiều các thành phần khác trong Android sẽ được sử dụng để xây dựng những thực thể được đề cập ở trên, tính logic và kết nối chúng với nhau tạo nên một ứng dụng Android mạnh mẽ.

Thành phần và mô tả
FragmentsĐại diện cho một phần của giao diện người dùng trong một Activity
ViewsThành phần giao diện để vẽ lên một màn hình bao gồm những nút, đoạn ký tự, các danh sách…
LayoutsHệ thống phân cấp view để điều khiển định dạng màn hình và sự xuất hiện của các views
IntentsCác thành phần kết nối các thông báo với nhau
ResourcesCác thành phần tài nguyên như là các hằng, chuỗi, ký tự và hình ảnh
ManifestChính là Configuration file trong ứng dụng
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *