Lập trình Android

Hiểu đầy đủ về RecyclerView trong lập trình ứng dụng Android

RecyclerView trong lập trình ứng dụng android

Khái niệm:

RecyclerView là một widget được các lập trình viên của google cung cấp, dùng để hiển thị các danh sách lên màn hình thiết bị android dưới dạng list (danh sách) hoặc grid (lưới), là một trong những tác vụ giao diện người dùng (UI task) phổ biến nhất trong android. Một danh sách các TextView có thể hiện thị những dữ liệu đơn giản như danh sách liên lạc trong danh bạ của điện thoại. Một danh sách phức tạp hơn có thể hiển thị dưới dạng scroll grid với thông tin chi tiết về hình ảnh, tên, địa chỉ các điểm du lịch nổi tiếng cùng với tiêu đề.

Lợi ích của việc sử dụng RecyclerView

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng RecyclerView là nó hoạt động cực kỳ hiệu quả với các danh sách chứa tập dữ liệu lớn và có giao diện các items phức tạp:

  • Mặc định RecyclerView chỉ làm việc để xử lý hay vẽ các items đang hiển thị trên màn hình. Ví dụ, danh sách có 100 items nhưng chỉ có 10 items là được hiện thị (trang thái visible), RecyclerView chỉ làm việc đủ để vẽ 10 items đó lên màn hình. Khi mà người dùng scroll, RecyclerView biết được những items mới sẽ được sử dụng và chỉ làm việc đủ để hiện thị chúng lên màn hình.
  • Khi mà một item bị scroll khỏi màn hình, item đó sẽ được tái sử dụng (recycled). Nghĩa là item đó sẽ được thay thế bởi nội dung mới và hiển thị như item tiếp theo được cuộn lên. Hành vi này của RecyclerView tối ưu thời gian xử lý và giúp danh sách được scroll một cách mượt mà.
  • Khi mà một item của RecyclerView thay đổi nội dung những lúc dữ liệu của danh sách được load lại, thay vì vẽ lại toàn bộ danh sách, RecyclerView có thể chỉ update lại item bị thay đổi. Nó có hiệu quả rất lớn khi hiển thị những danh sách với những items phức tạp.

Dưới đây là trình tự khi một item của RecyclerView chứa nội dung là ABC bị scroll ra khỏi màn hình, thì nó sẽ được sử dụng lại để hiện thị nội dung mới là XYZ.

Adapter pattern

Nếu bạn từng đi du lịch giữa các nước mà ở mỗi nước sử dụng các loại ổ cắm điện khác nhau, thì có lẽ bạn đã biết cách để cắm các thiết bị của mình thông qua một bộ chuyển đổi (Adapter) để tương thích. Adapter giúp bạn đổi kiểu ổ cắm này sang kiểu khác sao cho phù hợp, và trong lập trình ứng dụng android Adapter thực sự đã đóng nhiệm vụ chuyển một kiểu giao diện (interface) này sang những kiểu khác.

Adapter pattern trong kỹ thuật phần mềm giúp một đối tượng làm việc với những API khác nhau. RecyclerView sử dụng một adapter để biến đổi dữ liệu của app thành kiểu mà RecyclerView có thể hiện thị mà không ảnh hưởng đến cách ứng dụng lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Triển khai một RecyclerView

Để hiển thị dữ liệu của bạn trong một RecyclerView, bạn cần đảm bảo 6 phần dưới đây:
1. Dữ liệu để hiện thị.
2. Một instance của RecyclerView được xác định trong layout file của bạn, để hoạt động như một view chính chứa các item của list dữ liệu muốn hiển thị.
3. Một layout file cho mỗi item.
Nếu tất cả các item trong list giống nhau chỉ khác nhau về dữ liệu thì bạn chỉ cần dùng một layout file cho chúng, nhưng điều này không bắt buộc. Item layout phải được tạo riêng biệt với layout của fragment hay activity, để mỗi item có thể tạo và gán dữ liệu tại một thời điểm.
4. Layout manager.
LayoutManager xử lý tổ chức các thành phần giao diện người dùng (UI) trên một view.
5. View holder.
View holder kế thừa từ lớp ViewHolder. Nó chứa thông tin view để hiện thị trên một item từ layout file.
6. Một Adapter.
Adapter kết nối dữ liệu của bạn với RecyclerView. Nó chuyển đổi dữ liệu để nó có thể hiện thị được trên một ViewHoler. RecyclerView sử dụng adapter để tìm ra cách hiển thị dữ liệu lên màn hình.

Thao khảo bài viết : Sử dụng RecyclerView với Kotlin trong lập trình ứng dụng android để thực hành tạo một RecyclerView đơn giản nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *