RecyclerView với Kotlin
Lập trình Android

Sử dụng RecyclerView với Kotlin trong lập trình ứng dụng android

Để hiểu thêm về RecyclerView chúng ta hãy bắt tay vào thực hành tạo một project đơn giản hiển thị danh sách các loài hoa với RecyclerView viết bằng Kotlin cho thiết bị chạy hệ điều hành android. Nếu bạn chưa biết về khái niệm và những lợi ích thực sự mạnh mẽ mà RecyclerView đem lại thì các bạn…

Tiếp tục đọc

RecyclerView trong lập trình ứng dụng android
Lập trình Android

Hiểu đầy đủ về RecyclerView trong lập trình ứng dụng Android

Khái niệm: RecyclerView là một widget được các lập trình viên của google cung cấp, dùng để hiển thị các danh sách lên màn hình thiết bị android dưới dạng list (danh sách) hoặc grid (lưới), là một trong những tác vụ giao diện người dùng (UI task) phổ biến nhất trong android. Một danh sách các TextView có thể…

Tiếp tục đọc

Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 7: Content Provider trong Android (Lập trình Android cơ bản)

Content Provider cho phép bạn lưu trữ dữ liệu ở trên thiết bị và nhiều ứng dụng khác nhau có thể truy cập khi cần thiết. Một content provider làm việc giống như một cơ sở dữ liệu nơi bạn có thể truy vấn, sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, cũng như thêm hoặc xoá nó bằng cách…

Tiếp tục đọc

Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 6: Broadcast Receiver trong Android (Lập trình Android cơ bản)

Broadcast Receivers phản hồi các tin nhắn từ những ứng dụng khác hoặc từ chính hệ thống. Những tin nhắn đôi khi được gọi là các event hoặc intent. Ví dụ, ứng dụng cũng thể phát ra các tin nhắn cho các ứng dụng khác biết rằng một số dữ liệu đã được tải về thiết bị và có sẵn…

Tiếp tục đọc

Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 5: Service trong Android (Lập trình Android cơ bản)

Service là gì? Các loại service trong android Service là một thành phần chạy trong background để xử lý những hoạt động lâu dài mà không cần sự tương tác với người dùng và nó làm việc kể cả khi ứng dụng bị phá huỷ. Một service về cơ bản có 2 trạng thái dưới đây: Trạng thái và mô…

Tiếp tục đọc

Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 4: Activity là gì? Vòng đời của một Activity (Lập trình Android cơ bản)

Trong lập trình Android, một Activity là gì ? Một activity đại diện cho một màn hình đơn với một giao diện người dùng giống như window hay frame của Java. Android activity là một lớp con của lớp ContextThemeWrapper. Nếu bạn đã từng làm việc với các ngôn ngữ lập trình như C, C++ hay Java thì bạn phải…

Tiếp tục đọc

Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 3: Các thành phần chính của một ứng dụng Android (Lập trình Android cơ bản)

Các thành phần của ứng dụng là các khối kiến trúc cần thiết để tạo ra một ứng dụng Android. Những thành phần này được định nghĩa trong file AndroidManifest.xml để mô tả mỗi thành phần và cách chúng tương tác với nhau. Có 4 thành phần chính có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android là: Thành…

Tiếp tục đọc

Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 2: Tạo chương trình Android đầu tiên “Hello world” (Lập trình Android cơ bản)

Để có cái nhìn tổng quan đầu tiên về lập trình android chúng ta hãy bắt tay vào viết một chương trình đơn giản là in ra màn hình điện thoại dòng chữ “Hello world”. Để bắt đầu, bạn phải chắc chắn rằng đã thiết lập môi trường lập trình android phù hợp được giải thích ở bài 1 trong…

Tiếp tục đọc

Lập trình android cơ bản
Lập trình Android, Series lập trình Android cơ bản

Bài 1: Hướng dẫn thiết lập môi trường và cài đặt Android Studio (Lập trình android cơ bản)

Để học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình mới điều đầu tiên chúng ta phải làm là thiết lập môi trường và cài đặt IDE (môi trường phát triển tích hợp) phù hợp để code và chạy chương trình. Vì thế để bắt đầu chuỗi series về lập trình Android cơ bản mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu…

Tiếp tục đọc